Informacja Ws. projektu „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej”

Gmina Kazimierza Wielka/ Publiczny Żłobek Samorządowy informują, iż w ramach projektu „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej” nr RPSW.08.01.01-26-0056/19 utworzono 53 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Miejsca te zostaną utrzymane przez minimum 2 lata.

Projekt pn. „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej” realizowany był przez Gminę Kazimierza Wielka/Publiczny Żłobek Samorządowy w okresie od 07.01.2020r. do 31.03.2022r. ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” z poddziałania 8.1.1  Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe)

Znajdź nas na Facebook

Nasza Misja

Nasza Misja

Najważniejszym celem funkcjonowania Publicznego Żłobka Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa wychowankom oraz stworzenie warunków, aby każde dziecko nabywało umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi. Gwarantujemy zaangażowanie, serce i miłość do dzieci.