Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 8.1.1-7/2020

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Nr 8.1.1-7/2020

Dostawa wyposażenia i zabawek w ramach projektu pn. „Publiczny Żłobek
Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej”