Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 8.1.1-6/2020

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 8.1.1-6/2020

pn. „Usługi świadczone przez pielęgniarkę w żłobku w ramach projektu pn. „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej”