Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 8.1.1-2/2021

Dostawa wyposażenia, zabawek i książek w ramach projektu pn. „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej”