Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 8.1.1-1/2021

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA  nr 8.1.1-1/2021

Dostawa wyposażenia i zabawek w ramach projektu pn. „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej”