Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 8.1.1-1/2020

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Nr 8.1.1-1/2020

Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej”