Gmina Kazimierza Wielka beneficjentem programu MALUCH+2021

Rozbudowana sieć żłobków czy klubów dziecięcych w ramach programu Maluch+
pozwala rodzicom wrócić na rynek pracy i  łatwiej godzić życie zawodowe z rodzinnym. Moduł 2 Rządowego programu „Maluch+” 2021 – obejmuje dofinansowanie z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie: zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Wsparcie obejmuje dofinansowanie miejsc utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem poprzednich edycji programu Maluch+. Program ma ułatwić
dostępność do miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów oraz podnieść standardy tej opieki.

Na podstawie złożonego wniosku, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 – moduł 2, Gmina Kazimierza Wielka w dniu 24 maja 2021 r. zawarła umowę pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim – Zbigniewem Koniuszem, a Burmistrzem Miasta i Gminy Kazimierza Wielka – Adamem Bodziochem, otrzymując dofinansowanie w wysokości 45 120,00 zł. przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania 47 miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Kazimierzy Wielkiej.

Wartość dofinansowania: 45 120,00 PLN
Całkowita wartość zadania: 56 400,00 PLN

Znajdź nas na Facebook

Nasza Misja

Nasza Misja

Najważniejszym celem funkcjonowania Publicznego Żłobka Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa wychowankom oraz stworzenie warunków, aby każde dziecko nabywało umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi. Gwarantujemy zaangażowanie, serce i miłość do dzieci.