DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej

Dofinansowanie w formie dotacji celowej, zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, (na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)
 
Wartość dofinansowania:    50 760,00 PLN
Całkowita wartość zadania: 63 450,00 PLN
W oparciu o zapotrzebowanie zgłoszone przez Gminę Kazimierza Wielka na
niewykorzystane środki dotacji celowej z budżetu państwa w dniu 25-10- 2021 r. Gmina Kazimierza Wielka zawarła umowę  w sprawie dofinansowania w formie dotacji celowej, zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, z przeznaczeniem na realizację zadania dla Publicznego Żłobka Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej.

Wartość dofinansowania: 50 760,00 PLN
Całkowita wartość zadania: 63 450,00 PLN

Znajdź nas na Facebook

Nasza Misja

Nasza Misja

Najważniejszym celem funkcjonowania Publicznego Żłobka Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa wychowankom oraz stworzenie warunków, aby każde dziecko nabywało umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi. Gwarantujemy zaangażowanie, serce i miłość do dzieci.