administrator

Informacja Ws. projektu „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej”

Gmina Kazimierza Wielka/ Publiczny Żłobek Samorządowy informują, iż w ramach projektu „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej” nr RPSW.08.01.01-26-0056/19 utworzono 53 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Miejsca te zostaną utrzymane przez minimum 2 lata. Projekt pn. „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej” realizowany był przez Gminę Kazimierza Wielka/Publiczny Żłobek Samorządowy w …

Informacja Ws. projektu „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej” Read More »

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej Dofinansowanie w formie dotacji celowej, zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, (na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) Wartość dofinansowania:    50 760,00 PLNCałkowita wartość zadania: 63 450,00 PLNW oparciu …

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Read More »

Gmina Kazimierza Wielka beneficjentem programu MALUCH+2021

Rozbudowana sieć żłobków czy klubów dziecięcych w ramach programu Maluch+pozwala rodzicom wrócić na rynek pracy i  łatwiej godzić życie zawodowe z rodzinnym. Moduł 2 Rządowego programu „Maluch+” 2021 – obejmuje dofinansowanie z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie: zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki działających na podstawie ustawy o opiece …

Gmina Kazimierza Wielka beneficjentem programu MALUCH+2021 Read More »